CEK d.o.o.
Sarajevska 51
72000, ZenicaID broj: 421821705006
PDV broj: 21821705006

CEK d.o.o. upisan u registar Kantonalnog suda Zenica pod brojem U/I-892/00